Eğitim ve Rehberlik

Çekmeköy Anaokulu, Taşdelen Anaokulu ve Sancaktepe Anaokulu Şubelerimizde Eğitim Hedeflerimiz:

  • “Eğitim çocuğu sevmekle başlar” temel ilkesiyle çocuklarımızın gelişim alanlarını destekleyerek, bir üst programa en iyi şekilde adapte olmalarını sağlamak,
  • 2-6 yaş çocuklarının oyun, eğitim ve özbakım gereksinimlerini güler yüzlü ve çağdaş bir yaklaşımla karşılamak,
  • Çocuklarımızın en önemli besin kaynağı olan “oyun”u, amaca uygun ve güvenli mekanlarda, modern araçlarla uygulatmak,
  • Çocuklarımızda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve onlarda varolan yetenekleri uzman yaklaşımlarla ortaya çıkarmak,
  • Sıcak ortamlarda çocuklarımızın ikili ya da grup oyunlar oynayarak sosyalleşmelerini sağlamak,
  • Yaşıtlarıyla ilişkiye girerek paylaşma, kendini savunma, haklarını koruma ve başkalarını gözetme yönlerini geliştirmelerini sağlamak,
  • Çocuklarımızın özgürce kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlamak, zihin ve dil gelişimlerini hızlandırmak,
  • Sanat faaliyetleri, yoğurma maddeleri ile küçük kas motor gelişimlerini desteklemek,
  • Aylık aile eğitim seminerleri düzenleyerek, okul-aile işbirliğini geliştirmek,
  • Gelişim testleri uygulayarak aileyi bilgilendirmek ve geliştirici çalışmalar başlatmak.
 

Çekmeköy Anaokulu, Taşdelen Anaokulu ve Sancaktepe Anaokulu şubelerimizde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Rehberlik servisimiz, çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini, farklı zeka alanlarını, gözlem çalışmalarının yanısıra bilimsel testlerle tespit edip, iyileştirici çalışmalar yapıyor. Elde edilen verileri okul psikoloğumuz anne baba ve öğretmen üçgeninde değerlendirip, anne babalarımıza önerilerde bulunuyor. Hazırlık sınıfı öğrencilerimize ise ayrıca isteğe bağlı olarak okul olgunluk testi uygulanıyor.

Rehberlik servisimiz tarafından uygulanan bazı testler ve uygulanan programlar aşağıda yer almaktadır.

 ANNE DESTEK PROGRAMI 

Programımız; çocukların var olan potansiyellerini en üst düzeye kadar kullanabilmeleri için onların en yakın çevresindeki yetişkinleri yani annelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program boyunca annenin çocuğu gelişimindeki yeri ve önemi, çocuklarla nasıl iletişim kurabilecekleri, ben dili, etkin dinleme gibi konular hakkında sohbet edilmektedir. Sohbetlerde annelerin çocuklarıyla yaşadıkları deneyimler, neler düşündükleri, hangi konularda kendilerini güçlü ya da çaresiz hissettikleri gibi konular tartışılmaktadır. 

DENVER 2

0-6 yaş aralığındaki çocukların kişisel-sosyal, dil, ince ve kaba motor gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilere 1. dönem Psikolojik Danışmanımız tarafından Denver 2 tarama testi uygulanmaktadır. Denver 2 testi çocukların dikkat sürelerinin kısıtlı olması yüzünden kısa sürede uygulanabilir. Ayrıca Türk Çocukları için geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmış olması sebebiyle Nörologlar, psikiyatristler ve çocuk psikologları tarafından yaygın olarak kullanılan bir tarama testidir. Psikolojik Danışmanımız tarafından randevu verilerek okula davet edilen anne ve babadan alınan özel bilgilerin ardından sorular öğrenciye yöneltilir. Test sırasında anne, baba ve öğrenci de aynı ortamda bulunduğu için, veliler çocuklarının performansını birebir gözleme imkanı bulurlar.

PORTAGE ERKEN EĞİTİM PAKETİ

Portage Eğitim Paketi, okul öncesi normal gelişim gösteren (0-6 yaş) çocukların, gelişimsel becerilerini değerlendirmeye ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve eğitim programı hazırlamaya yönelik bir pakettir.

Portage metodu, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiş, 1975 yılından bu yana da 35’ten fazla dünya diline çevrilmiş ve Türkiye dahil 90 ülkede Eğitim Bakanlıklarının onayı ile kullanılmaktadır.
Portage Erken Eğitim Rehberi Gelişim Ölçeği, Bebek Uyarımı, Sosyal, Dil, Bilişsel ve Fiziksel gelişim olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

Portage Eğitim Paketi;

- Çocuğunun gelişimini doğumdan itibaren detaylı olarak değerlendirmek

- Çocuğun gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kullanılabilir.

Sınıf ve branş öğretmenleri tarafından gelişimleri değerlendirilen çocukların velileri; Psikolojik Danışman Aylin Baykal Düzgün tarafından randevu verilerek okula davet edilir ve çocuklarının gelişim raporları hakkında bilgi verilir. Ardından öğrenciye özel eğitim programı oluşturulur ve çocukların gelişimleri Psikolojik Danışman gözetiminde desteklenir.

Çekmeköy anaokulu, çekmeköyde anaokulları ,çekmeköyde anaokulu, çekmeköy anaokulları, taşdelen anaokulu, taşdelende anaokulu, çekmeköyde kreş, taşdelende kreş, anaokulu çekmeköy, kreş çekmeköy, anaokulu taşdelen, kreş taşdelen, çekmeköy anaokulları, çekmeköydeki anaokulları, sancaktepe anaokulu, sancaktepede anaokulu,  sancaktepe anaokulları, sancaktepede anaokulları