Branş Derslerimiz

Branş Derslerimiz

İngilizce
Temel amacı çocuklara dil öğretmenin ötesinde oyunlar şarkılar, boyama gibi aktivitelerle İngilizce’yi sevdirmek ve geleceğe yönelik iyi bir temel oluşturmak olan bu program, okul öncesi deneyimli bir öğretmen tarafından pratik ağırlıklı olarak gerçekleştirilmekte ve gelişim süreci raporlanarak veli bilgilendirilmektedir.İngilizce eğitimi hatfada 5 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.

Müzik
Müzik, öncelikle şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuklarımızın dil gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanısıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuklarımızın yaratıcılıklarının ortaya konmasına fırsat verilir. Müzikle, çocuklarımızın zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.Müzik eğitimi hatfada 1 gün 2 ders saati süresince verilmektedir.


Eğitsel Jimnastik
Bu aktiviteden amaç; çocukların büyük ve küçük kas gruplarının, solunum ve dolaşım sistemlerinin, kemikler,eklem yapıları ve tendomların, bağışıklık ve sinir sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak, onların özgüvenlerini desteklemek, algılama, yorumlama ve karar verme güçlerini geliştirmektir.Jimnastik eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.


Halk Oyunları

Bir grup aktivitesi olan bu program bir yandan çocukların yönergeye uygun davranış gösterebilmelerini sağlarken, diğer yandan da sahip olduğumuz farklı yöresel kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.Halk oyunları eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.


Multimedia
Çocukların hayatına bilgisayar olgusunu sokmak, temel bilgisayar kavramlarını (fare, ekran, klavye, yazıcı, CD) vermek, el göz koordinasyonunun  eliştirilmesine katkıda bulunmak ve CD formatındaki eğitim programları vasıtasıyla interaktif yolla eğitimi daha etkin kılmak amaçlı bu program yine okul öncesi  deneyimli öğretmenler tarafından pratik ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir.Multimedya dersi hatfada 2 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.

 

Satranç

Satranç dersiyle temel olarak amaçladığımız öğrencilerimizin hayal gücünü, özgüvenini, buluş yeteneğini geliştirirken, dikkatli olmayı, ileri görüşlülüğü, alternatifli düşünmeyi, sabrı ve kurallara uymayı pekiştirmektir. Bütün bunları sağlarken eğlenceli vakit geçirmek yine vazgeçilmezimiz.Satranç eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.


Drama

Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildikleri, eğlendikleri, akıl yürüttükleri, bedenlerini tanıyarak, onu bir anlatım aracı olarak kullanabildikleri en iyi etkinlik ortamı olan drama dersinde müzik, resim ve öyküden yola çıkarak oluşturulan oyunlar yoluyla hem bilgi kazandırma hem de yaratıcılığı geliştirme hedeflenmektedir.Drama eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.


Bale
Bale dersi alan öğrencilerimiz kendi yaş ve seviyelerine uygun olarak ayrıldıkları gruplarda kas gelişimini destekleyici hareketler, balenin temel adımları, esneklik arttırıcı hareketler ve benzerlerini birtakım oyun döngüleri içinde öğrenirler. Amaç, onların baleye olan farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır.Bale eğitimi hatfada 1 gün 1 ders saati süresince verilmektedir.