Rehberlik Servisimiz

Rehberlik Servisimiz

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Rehberlik servisimiz, çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerini, farklı zeka alanlarını, gözlem çalışmalarının yanısıra bilimsel testlerle tespit edip, iyileştirici çalışmalar yapıyor. Elde edilen verileri okul psikoloğumuz anne baba ve öğretmen üçgeninde değerlendirip, anne babalarımıza önerilerde bulunuyor. Hazırlık sınıfı öğrencilerimize ise ayrıca isteğe bağlı olarak okul olgunluk testi uygulanıyor.

Rehberlik servisimiz tarafından uygulanan bazı testler ve uygulanan programlar aşağıda yer almaktadır.

 ANNE DESTEK PROGRAMI 

 Programımız; çocukların var olan potansiyellerini en üst düzeye kadar kullanabilmeleri için onların en yakın çevresindeki yetişkinleri yani annelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Program boyunca annenin çocuğu gelişimindeki yeri ve önemi, çocuklarla nasıl iletişim kurabilecekleri, ben dili, etkin dinleme gibi konular hakkında sohbet edilmektedir. Sohbetlerde annelerin çocuklarıyla yaşadıkları deneyimler, neler düşündükleri, hangi konularda kendilerini güçlü ya da çaresiz hissettikleri gibi konular tartışılmaktadır. Psikolojik Danışman Aylin Baykal Düzgün tarafından yapılan çalışma 12 hafta sürmekte ve eğitim sonucunda annelere katılım belgesi verilmektedir.

DENVER 2

0-6 yaş aralığındaki çocukların kişisel-sosyal, dil, ince ve kaba motor gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilere 1. dönem Psikolojik Danışman Aylin Baykal Düzgün tarafından Denver 2 tarama testi uygulanmaktadır. Denver 2 testi çocukların dikkat sürelerinin kısıtlı olması yüzünden kısa sürede uygulanabilir. Ayrıca Türk Çocukları için geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılmış olması sebebiyle Nörologlar, psikiyatristler ve çocuk psikologları tarafından yaygın olarak kullanılan bir tarama testidir. Psikolojik Danışman Aylin Baykal Düzgün tarafından randevu verilerek okula davet edilen anne ve babadan alınan özel bilgilerin ardından sorular öğrenciye yöneltilir. Test sırasında anne, baba ve öğrenci de aynı ortamda bulunduğu için, veliler çocuklarının performansını birebir gözleme imkanı bulurlar.

PORTAGE ERKEN EĞİTİM PAKETİ

Portage Eğitim Paketi, okul öncesi normal gelişim gösteren (0-6 yaş) çocukların, gelişimsel becerilerini değerlendirmeye ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve eğitim programı hazırlamaya yönelik bir pakettir.

Portage metodu, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiş, 1975 yılından bu yana da 35’ten fazla dünya diline çevrilmiş ve Türkiye dahil 90 ülkede Eğitim Bakanlıklarının onayı ile kullanılmaktadır.
Portage Erken Eğitim Rehberi Gelişim Ölçeği, Bebek Uyarımı, Sosyal, Dil, Bilişsel ve Fiziksel gelişim olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

Portage Eğitim Paketi;

- Çocuğunun gelişimini doğumdan itibaren detaylı olarak değerlendirmek

- Çocuğun gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak amacı ile kullanılabilir.

Sınıf ve branş öğretmenleri tarafından gelişimleri değerlendirilen çocukların velileri; Psikolojik Danışman Aylin Baykal Düzgün tarafından randevu verilerek okula davet edilir ve çocuklarının gelişim raporları hakkında bilgi verilir. Ardından öğrenciye özel eğitim programı oluşturulur ve çocukların gelişimleri Psikolojik Danışman gözetiminde desteklenir.